Slide

Privacyverklaring Schoonheidssalon MooiPuur

Schoonheidssalon MooiPuur, gevestigd aan Lieskes Wengs 3B 6578 JK Leuth, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In verband met de privacywet hebben wij daarom deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens:

Schoonheidssalon MooiPuur is gevestigd op Lieskes Wengs 3B 6578 JK in Leuth.

Telefoonummer: 024-6757916

Website: www.schoonheidssalonmooipuur.nl

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Chantal Stok en Eline Frederiks zijn ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van Schoonheidssalon MooiPuur. Heb je vragen over deze privacyverklaring dan zijn wij te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Schoonheidssalon MooiPuur verwerkt persoonsgegevens. Deze gegevens worden met toestemming van de cliënt verstrekt tijdens het intakegesprek, omdat onze cliënt gebruik maakt van onze diensten en/of omdat de cliënt deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Schoonheidssalon MooiPuur verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens van cliënten die jonger zijn dan 16 jaar. Deze gegevens worden aan ons verstrekt met toestemming van de ouder/ verzorger van de cliënt.

Daarnaast hebben wij foto’s van cliënten waarop ras te zien is. Ook deze foto’s worden gemaakt met toestemming van de cliënt. Hiervoor dient de cliënt een verklaring te tekenen. De cliënt kan ten alle tijden deze toestemming intrekken. De cliënt kan dit aangeven bij Chantal Stok of Eline Frederiks of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Schoonheidssalon MooiPuur verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Schoonheidssalon MooiPuur verwerkt persoonsgegevens met als doel contact op te nemen met de client via, telefoon, e-mail of per brief, indien dit nodig is de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Schoonheidssalon MooiPuur mailt cliënten met aanvullende gegevens in de vorm van een nieuwsbrief omtrent events, mededelingen en indien er wijzigingen zijn omtrent diensten en producten. Hiervoor geeft de cliënt mondeling toestemming tijdens het intakegesprek. Indien de klant hierover niet geïnformeerd wilt worden, wordt het e-mailadres niet genoteerd.
 • Schoonheidssalon MooiPuur verwerkt persoonsgegevens voor het opstellen van facturen.
 • Schoonheidssalon MooiPuur verwerkt persoonsgegevens in de zin van voor- en na foto’s om resultaten ten aanzien van huidverbetering te kunnen bekijken.
 • Schoonheidssalon MooiPuur gebruikt persoonsgegevens voor de afhandeling van een betaling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Schoonheidssalon MooiPuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Indien de cliënt duidelijk aangeeft geen gebruik meer te maken van onze diensten, zullen wij deze persoonsgegevens verwijderen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens; Indien de cliënt langer dan twee jaar niet geweest is, worden de persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Schoonheidssalon MooiPuur verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Schoonheidssalon MooiPuur gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de cliënt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Schoonheidssalon MooiPuur. De cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van de persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar maken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek. Schoonheidssalon MooiPuur wijst de cliënt tevens op de mogelijkheid  om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Schoonheidssalon MooiPuur neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de cliënt het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan men contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Schoonheidssalon MooiPuur heeft de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen:

 • De computer van MooiPuur is beveiligd met een wachtwoord.
 • De computer van MooiPuur is voorzien van een beveiligingssoftware
 • De computer heeft een passende firewall
 • Het programma (Melissa) waarmee persoonsgegevens bewaard worden is beveiligd met meerdere wachtwoorden.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als de cliënt ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, dan kan de cliënt contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Informatie wordt dan verwijderd.